Pałac

 

Zespół Pałacowo – Parkowy jest najcenniejszym zabytkiem Siemianowic Śląskich, a wraz z terenami przyległymi tworzy obszar rekreacyjny o znaczeniu ponadregionalnym. W skład założenia wchodził ok. 20 hektarowy park, pałac klasycystyczny z elementami baroku, budynki gospodarcze, stajnie, ujeżdżalnia, tereny ogrodnicze (ogrody warzywne, sady) oraz dawny folwark ze spichlerzem. Właściwy park pałacowy jest obecnie Parkiem Miejskim, a w spichlerzu działa Muzeum Miejskie. Obiekt znajduje się obecnie w posiadaniu Inspiration Point S.A., która przeprowadza generalny remont zabytku.

 

Browar Pałacowy